Sets

Set of 3 Tahiti Monoi oil 60ml : Tiare Vanilla Coconut 17%

Set of 3 Tahiti Monoi oil 60ml : Tiare Vanilla Coconut

[3x60 ml - 2.11 Fl.oz]

Out of stock 13.20 € 10.97 €

3 fragrance : Tiare, Vanilla, Coconut

Set of 4 Monoi Tahiti Oil 2oz: Ylang Frangipani Jasmine Sandalwood 22%

Set of 4 Monoi Tahiti Oil 2oz: Ylang Frangipani Jasmine Sandalwood

[4x60ml - 2.11 Fl.oz]

Out of stock 17.60 € 13.76 €

4 fragrance : Ylang Ylang, Frangipani (Tipanie), Jasmine (Pitate), Sandalwood from Marquesas islands

Set of 3 Monoi Tahiti Oil 4oz (120ml) : Ylang Frangipani Jasmine 17%

Set of 3 Monoi Tahiti Oil 4oz (120ml) : Ylang Frangipani Jasmine

[3x120 ml - 4.22 Fl.oz]

Out of stock 21.60 € 17.93 €

3 exotic fragrance : Ylang Ylang, Frangipani (Tipanié), Jasmine (Pitate)

Set of 3 Tahitian Monoi Oil 4oz (120ml) : Tiare Vanilla Coconut 17%

Set of 3 Tahitian Monoi Oil 4oz (120ml) : Tiare Vanilla Coconut

[3x120 ml - 4.22 Fl.oz]

Out of stock 21.60 € 18.11 €

3 fragrance : Tiare, Vanilla, Coconut

Set of 7x Tahiti Monoi Oil 2oz (60ml) Tiki 27%

Set of 7x Tahiti Monoi Oil 2oz (60ml) Tiki

[7x60 ml - 2.11 Fl.oz]

Out of stock 30.80 € 22.58 €

7 fragrance : Tiare, Vanilla, Coconut, Santalwood, Ylang Ylang, Frangipani (Tipanie), Jasmine (Pitat

Set of 6x Tahiti Monoi Oil 4oz (120ml) Tiki 25%

Set of 6x Tahiti Monoi Oil 4oz (120ml) Tiki

[6x120 ml / 4.22 Fl.oz]

Out of stock 43.20 € 32.40 €

6 fragrance : Tiare, Vanilla, Coconut, Ylang Ylang, Frangipani (Tipanie), Jasmine (Pitate)

Newsletter

Newsletter